گالری طلا و جواهر صلحی وند
ورود

توضیحات در مورد نام کاربری

  • برای مشتریان، شماره موبایل همان نام کاربری می باشد
  • برای همکاران، نام کاربری دارای پیشوند "_v" قبل از شماره موبایل می باشد. (v_09xxxxxxxx)
  • برای متقاضیان فرصت شغلی، نام کاربری دارای پیشوند "_j" قبل از شماره موبایل می باشد. (j_09xxxxxxxx)
© گالری طلا و جواهر صلحی وند 2024