مدال بچگانه

مدال  طلای 18 عیار 1.05 گرم مدال  طلای 18 عیار 1.05 گرم
مدال ون یکاد 18 عیار 1.52 گرم مدال ون یکاد 18 عیار 1.52 گرم