مجموعه گردنبند و زنجیر طلای 18 عیار

مدال، گردنبند و زنجیر طلا

12034379.jpg مدال صدف طلای 18 عیار 4.76 گرم
12034391.jpg مدال صدف طلای 18 عیار 3.62 گرم